Språk

Källspråk: engelska och spanska → Målspråk: svenska

Fackområden

Allmänna texter
Ekonomi
EU
Kultur
Litteratur
Marknadsföring/PR
Medicin
Psykologi
Samhälle
Turism

Tjänster

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning och korrekturläsning samt undertextning.

Pris

Priset bestäms utifrån varje enskilt uppdrag och beror på textens längd och svårighetsgrad. Jag tar oftast betalt för antal ord (oftast beräknat på källtexten) eller per timme.

Kvalitetssäkring

I mitt arbete eftersträvar jag så hög kvalitet som möjligt och det innebär bl a att jag använder olika hjälpmedel, som t ex ordböcker, Internet, uppslagsverk och att jag vid behov även kontaktar experter inom olika fackområden.

Mjukvara

Microsoft Office 2010
SDL/Trados Studio 2015
MemoQ 2015
Swift, version 6 (för undertextning)