Tjänster

Språk

Källspråk: engelska och spanska.
Målspråk: svenska.

Tjänster

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning och korrekturläsning samt undertextning.

Ämnesområden

Allmänna texter
EU
Kultur
Litteratur
Marknadsföring/PR
Medicin
Psykologi
Samhälle
Turism

Kvalitetssäkring

I mitt arbete eftersträvar jag så hög kvalitet som möjligt och det innebär bl a att jag använder olika hjälpmedel, som t ex ordböcker, Internet, uppslagsverk och att jag vid behov även kontaktar experter inom olika fackområden.

Pris

Priset bestäms utifrån varje enskilt uppdrag och beror på textens längd och svårighetsgrad. Jag tar oftast betalt för antal ord (oftast beräknat på källtexten) eller per timme.

Programvara

Microsoft Office 365
SDL/Trados Studio 2019
MemoQ 8.5
Swift, version 6 (för undertextning)
EZTitles V (för undertextning)